Alt i kloakservice

Vi udfører som autoriseret kloakmester alle opgaver inden for kloakering og kloakservice. Da vi hører hjemme i en yderkommune, har vi hele pakken af ydelser og kompetencer inden for området, såsom alle tænkelige typer af dræn, nedsivningsanlæg, strømpeforing, hovedskæringer, og vi foretager reparationer og service såvel som nyanlæg.

Vi har derudover specialiseret os i point-lining, hvor vi reparerer skadede rør uden opgravning. Hvis skaden ligger under huset eller terrassen er dette en kæmpe fordel. Dermed kan skaden udbedres uden et stort gravearbejde og en omfattende reetablering.

Vi tilbyder yderligere rådgivning, montering og servicering af højvandslukker. For at tilbyde den bedste service har vi gennemgået autorisationskursus i Kesselservice installation.